Koncert bývalých žáků

Srdečně vás zveme na Koncert bývalých žáků naší školy, který se koná ve čtvrtek 24. října 2019 v 19.00 hodin v koncertním sále.

| Více »

Program listopad 2019

Přehled pořadů v měsíci listopadu 2019

| Více »

Pocta Petru Poslušnému

Koncert k 80. výročí založení školy

| Více »

Hromadný rozvrh vyučovacích hodin

Rozvrh vyučovacích hodin všech pedagogů pro školní rok 2019 - 2020

| Více »

Program říjen 2019

Přehled pořadů v měsíci říjnu 2019

| Více »

Soustředění v Mistrovicích

Ve dnech 5. - 8. září proběhlo soustředění tanečnic v Mistrovicích.

| Více »

Vstupte, prosím...

V sobotu 12. října 2019 jsme otevřeli dveře veřejnosti.

| Více »

Druhé zimní taneční setkání

Zveme vás na seminář současného tance a taneční tvorby, který se koná ve dnech 23. - 24. listopadu 2019 v ZUŠ Jaroslava Kociana.

| Více »