V souvislosti s nařízením ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a následného příkazu zřizovatele i Pardubického kraje  jsou obě reprízy přesunuty a uskuteční se v úterý 27. října 2020 v 16.30 a 19.00 hod. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.