…v Oustí umí každý housti … dokud se zpívá, ještě se neumřelo … kdo si hraje nezlobí … kdo nezpívá, není Čech …

  Do přípravné hudební výchovy (PHV) jsou přijímáni žáci, kteří nastupují do 1. a 2. třídy ZŠ. Starší žáci jsou přijímáni a zařazováni přímo do ročníků. Zápis nových žáků se provádí v měsíci duben až červen na základě přihlášky a přijímacího řízení. Rodiče platí za žáka školné. Hudební nástroje (přenosné) jsou žákům zapůjčeny zdarma.

  Žáci se vyučují hře na vybraný hudební nástroj, sólovému nebo sborovému zpěvu a hudební nauce. Studium nástroje je individuální nebo skupinové, hudební nauka kolektivní (zpravidla 1+1 vyučovací hodina týdně).
  Nejmladší děti nastupují do tzv. Přípravky - přípravné hudební výchovy (PHV), Děti 3. třídy ZŠ a vyšší nastupují přímo do 1. ročníku hry na hudební nástroj a hudební nauky.

  Přípravná hudební výchova PHV1, PHV2

  V přípravce jsou děti hravou formou a zpíváním uváděny do hudebního světa. Seznamují se s hudebními nástroji, notami, učí se naslouchat, vnímat harmonii zvuku, pracují se svým hlasem a tělem. Všichni mají stejné podmínky k rozvíjení hudebního talentu bez ohledu na své muzikantské zázemí v rodině. Dovednosti prezentují na prvních kolektivních veřejných vystoupeních: Pololetním koncertě ZUŠ v Roškotově divadle, na akci Ústí v pohybu, na Slavnosti mezi sloupy.

  Hudební nauka

  Hudební nauka je v ZUŠ povinným předmětem pro 1.- 5. ročník, neboť je nedílnou součástí výuky hry na nástroj. Pro vyšší ročníky je HN nepovinná, ale ve speciální hudební nauce si mohou žáci prohloubit znalosti, připravit se k přijímacím zkouškám na konzervatoře a vysoké školy s hudebním zaměřením.

  Vyučující přípravné hudební výchovy a hudební nauky: 

  Mgr. Pavlína Balcarová tel.  pavlina.balcarova@zusuo.cz
  Mgr. Lenka Lipenská tel.  lenka.lipenska@zusuo.cz