V srpnu 2015 vysílal výtvarný obor ZUŠ 3 žákovské filmy na Mezinárodní soutěžní přehlídku audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.10.ročník festivalu Animánie 2015 probíhal v Plzni, a Evropské město kultury mu poskytlo prostory nově zrekonstruované secesní budovy bývalého nádraží, které využívá pro pořádání tradičních kulturních akcí. Slavnostní předávání cen se konalo 16. listopadu 2015 a v kategorii žáků do 13 let, získal film PSÍSEN hlavní cenu v technice stop-motion, v konkurenci 64 filmů.

Animovaný, loutkový film Evelíny Minářové a Hany Petržílkové na motivy básní Tima Burtona pak získal čestné uznání.

 Festival dlouhodobě poskytuje dětem, učitelům, odborné i laické veřejnosti přehled o audiovizuální tvorbě ve volnočasové sféře a na našich a slovenských školách. Letos poprvé jako mezinárodní představil festival i produkci z Chorvatska a Belgie.

Letošní ročník se nesl v duchu japonské punkové kultury a komiksu. V doprovodném programu nabízel otevřené dílny origami a základy kreslení manga, které jsme navštěvovali. 

K nezapomenutelným zážitkům patřilo také promítání celovečerního filmu Song of the sea skotské produkce nebo představení Kachničky Ošidori divadelní skupiny Geld und Money.

V Plzni jsme s žákyněmi, které zastupovaly společnou tvorbu 1.- 3. ročníku (školního roku 2014), strávili tři velmi podnětné dny. Shlédli jsme víc jak tři desítky filmů a hlasovali pro nejlepší divácký film. Během produkce jsme získávali představu o tom, co vše se pod pojmem audiovizuální tvorba skrývá, co vše lze prostřednictvím filmu vyjádřit. Dívky mohly porovnávat tvorbu svých vrstevníků i starších spolužáků, zaznamenat jejich tématické zaměření, techniku a úroveň zpracování.

Bez nadsázky lze říci, že Animánie je v ČR pro nejmladší generaci filmových tvůrců a nadšenců jedním nejsilnějších motivačních impulsů k další tvorbě.

 Všem žákům 1.- 4.ročníku i spoluautorům gratulujeme!!!

 

 

Fotogalerie

 • Anim%c3%a1ni%c4%8dka_hlavn%c3%ad_cena_thumb
 • Moving_statoin_thumb
 • Moving_station_thumb
 • P%c5%99ed%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad_cen__pohled_do_hledi%c5%a1t%c4%9b_thumb
 • Zah%c3%a1jen%c3%ad_festivalu_thumb
 • P%c5%99ed%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad_cen_na%c5%a1im_%c5%be%c3%a1k%c5%afm_zleva__b%c3%a1ra_prchalov%c3%a1_b%c3%a1ra_a_viktorie_borovi%c4%8dkovy_veronika_hortl%c3%adkov%c3%a1_a_%c5%a0%c3%a1rka_junkov%c3%a1_thumb
 • Odborn%c3%a1_porota_zleva_simon_medard__franti%c5%a1ek_v%c3%a1%c5%a1a__zuzana_bukovinsk%c3%a1_a_%c5%99editel_festivalu_jan_p%c5%99%c3%adhoda_thumb
 • Song_of_the_sea_1_thumb
 • P_20151116_110203_thumb
 • P_20151116_112637_thumb
 • P_20151116_121913_thumb