Altamira UO

Žáci výtvarného oboru od září 2017 tvoří nejen ve svých učebnách, ale také v šatně. Pokrývají stěny šatny malbami zvířat. V nástěnné malbě navazují na návštěvu výstavy kubismu v Domě U Černé Matky Boží v Praze, z tohoto důvodu mají zobrazovaní tvorové kubistické formy a stylizovanou barevnost. Zvířata se zabydlela opravdu všude, a tak bychom mohli školní šatnu považovat za naši novodobou verzi pravěké Altamiry.

Projekt výtvarného oboru stále probíhá a úspěšně spěje k březnovému slavnostnímu otevření.

Fotogalerie

 • Karol%c3%adna_%c5%a0imunov%c3%a1_thumb
 • Ester_klime%c5%a1ov%c3%a1_chameleon_thumb
 • Barbora_borovi%c4%8dkov%c3%a1_a_%c5%be%c3%a1kyn%c4%9b_%c3%batern%c3%adho_odd%c4%9blen%c3%ad_thumb
 • Annabela_%c5%a0imkov%c3%a1_plam%c4%9b%c5%88%c3%a1k_thumb
 • Daniela_doubkov%c3%a1_g%c3%a9pard_thumb
 • Kate%c5%99ina_my%c5%a1%c3%a1kov%c3%a1_racek_thumb
 • Kate%c5%99ina_velebn%c3%a1_a_barbora_borovi%c4%8dkov%c3%a1_thumb
 • Michal_bla%c5%a1ko_ferari_thumb
 • Nikola_rosov%c3%a1_a_tereza_hru%c5%a1kov%c3%a1_thumb
 • Pro_tituln%c3%ad_stranu_webovek_thumb
 • St%c5%99ede%c4%8dn%c3%ad_odd%c4%9blen%c3%ad_thumb
 • %c5%a0%c3%a1rka_%c4%8cervinkov%c3%a1_%c5%be%c3%a1ba_thumb
 • %c5%a0%c3%a1rka_kova%c5%99%c3%adkov%c3%a1_thumb
 • %c5%a1atna_sa%c5%a1a__%c3%96eschlagerov%c3%a1_thumb
 • %c5%be%c3%a1ci_st%c5%99ede%c4%8dn%c3%adho_odd%c4%9blen%c3%ad_thumb
 • %c5%be%c3%a1kyn%c4%9b_st%c5%99ede%c4%8dn%c3%adho_dd%c4%9blen%c3%ad_thumb
 • %c5%be%c3%a1kyn%c4%9b_%c3%batern%c3%adho_odd%c4%9blen%c3%ad_thumb