O TANCI ......

V pátek 26. 10. 2018 od 17 hodin proběhl na koncertním sále ZUŠ první díl z cyklu připravovaných videopodvečerů z historie a současnosti tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana.

První setkání bylo věnované paní Evě Štanclové, zakladatelce tanečního oboru na ZUŠ v Ústí nad Orlicí, která v červenci oslavila 95 let. Večer začal taneční etudou na špičkách, zatančila ji Andělka Venclová na skladbu Colombína. Tuto skladbu pro paní Štanclovou složil Josef Kněžek (bývalý ředitel LŠU). V době, kdy paní Štanclová učila na ZUŠ, byl korepetitorem tanečního oboru a skládal hudbu k jejím libretům. 

Po rozhovoru a projekci dokumentu, který byl věnovaný jejímu životu, předal starosta města pan Petr Hájek Evě Štanclové pamětní medaili k významnému životnímu jubileu a za celoživotní osobní přínos v oblasti scénického tance a kulturního života města.

Byl to úžasný podvečer a pro žáky současného tanečního oboru setkání s paní Štanclovou obrovským zážitkem.

Odkaz na událost: https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4531-podvecer-z-historie-a-soucasnosti-tance-v-usti?prehled=0