ZIMNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ

 Od 15. 2. do 17. 2. 2019 bude na sále tanečního oboru probíhat třídenní taneční setkání prohlubující osobní potenciál skrze současný tanec - současná taneční technika, improvizace a tvorba a stejně tak lidová kultura jako zdroj tvorby.

Kompletní informace na www.praguepulsar.cz

Lektoři: Dagmar Chaloupková Dipl.um., Bc. Jan Kavka, Honza Malík Dipl.um., Michal Záhora Dipl.um

Informace, program a přihlášení: do 31.1. 2019, honza@praguepulsar.cz

kapacita: 15 účastníků

odborná garantka: Mgr. et MgA. Andrea Opavská, Ph.D.