Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Rozvíjí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné.

  Co je to literárně-dramatický obor?

  Literárně-dramatický obor využívá metody výchovné dramatiky, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku. Zaměřuje se na osobnostní vývoj dítěte, především na rozvíjení jeho tvořivosti, komunikativních a kooperačních schopností. Nedílnou součástí oboru je i výchova umělecká. Děti se učí porozumět metaforickému jazyku literatury a divadla, základním pravidlům herecké a divadelní tvorby.

   Takto vedená výchova nabízí dětem mimo jiné prostor k uplatnění jejich emocí, ke kontrolovanému vybití v tvořivě zacílených pohybových aktivitách. Součástí výuky jsou veřejná vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nejde však o „secvičování“ učitelem daných tvarů, ale o společný tvůrčí proces, v němž se děti učí zásadám divadelní práce a herecké tvorby.

  Vzděláváním v literárně dramatickém oboru získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti nejen divadelních, ale také sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie, na schopnosti aktivně komunikovat, veřejně vystupovat a kreativně tvořit.

   

  Vedoucí oboru:  

   

  MgA. Jiří Zajíček, DiS. 733 658 032 jiri.zajicek@zusuo.cz
  Učitelé:    
  Eva Sýkorová, DiS.   eva.sykorova@zusuo.cz

   

   

                    

                   Jiří Zajíček                                                  Eva Sýkorová