Pod záložkou literárně-dramatického oboru naleznete publikaci žáků literárně-dramatického oboru společně se zadáním projektu.