Hromadný rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 2022 - 2023, Přihláška do ZUŠ, Školní vzdělávací program, Vyhláška o výši školného pro školní rok 2022- 2023, Hudební nauka - rozvrh hodin

 ŠVP - aktuální verze 2022-2023

Inspekční zpráva 

 Školní řád ZUŠ Jaroslava Kociana

 Vyhláška o výši školného pro rok 2022 / 2023 

Přihláška ke studiu (online k vytisknutí) - vyplňte přihlášku i se souhlasem GDPR a vytiskněte ji oboustranně.

Přihláška do ZUŠ + Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Přihláška  ke studiu (online) - k vyplnění a okamžitému odeslání.

  Přihláška do ZUŠ - elektronická

GDPR - vyplňte, pokud vám chybí k přihlášce.

 Souhlas GDPR