Vyhláška je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

 Informace o zahájení školního roku 2017 - 2018 budou zveřejněny v posledním týdnu srpna ve vývěsce u vchodu do budovy ZUŠ a na našich webových stránkách.