1.2.2017, 18:00            

Pololetní koncert souborů

Roškotovo divadlo   
6.2.2017, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
7.2.2017, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Petry Kleislové - housle
koncertní sál ZUŠ    
 8.2.2017, 17:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Věry Němcové - klavír
koncertní sál ZUŠ   
13.2.2017, 16:30

Školní kolo soutěže ZUŠ - hra na kytaru

koncertní sál ZUŠ    
 16.2.2017, 18:30

Kytarový recitál Anny Slezákové

koncertní sál ZUŠ    
17.2.2017, 18:00

Absolventský koncert 

Dorota Leschingerová - viola
Petr Pirkl - trubka
koncertní sál ZUŠ    
20.2.2017, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
27.2.2017, 18:00

Koncert žáků smyčcového oddělení 

koncertní sál ZUŠ