3.2.2018,9:00-18.00             

Workshop "Dramatická výchova"

taneční sál a učebna LDO
5.2.2018,15:30 

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč Josefa Kněžka - flétna
koncertní sál ZUŠ
 5.2.2018, 17:00

Vernisáž výstavy "Jak obléknout knihu"

výstava prací žáků výtvarného oboru potrvá do 30.3.2018
Městská knihovna
6.2.2018, 18:00

Koncert nejmladších žáků školy

koncertní sál ZUŠ
7.2.2018, 15:00

Školní kolo pěvecké soutěže

koncertní sál ZUŠ
 12.2.2018, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
 14.2.20108, 14:00

Školní kolo soutěže ve hře na bicí nástroje

koncertní sál ZUŠ
15.2.2018, 15:30

Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

koncertní sál ZUŠ
 19.2.2018, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Daniely Bouškové - housle
koncertní sál ZUŠ
 26.2.2018, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ