2.5.2018, 8:30 a 10:00            

Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ

koncertní sál ZUŠ
 2.5.2018, 17:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Hany Bauerové - zpěv
p. uč. Nicol Krištofové - zpěv
koncertní sál ZUŠ
 3.5.2018, 8:30 a 10:00

Jarní koncertíky pro žáky MŠ a ZŠ

koncertní sál ZUŠ
3.5.2018, 18:00

"U nás v Holoubkově" - premiéra představení LDO

učebna LDO
4.5.2018,19:00 

Koncert swingového orchestru Black Band

host večera: Big-Band Konzervatoře Pardubice
Roškotovo divadlo
5.5.2018, 13:00

Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Roškotovo divadlo
8.- 12.5.2018

60. ročník Kocianovy houslové soutěže

koncertní sál ZUŠ
14.5.2018, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
14.5.2018, 18:00

"Druhý duben" - premiéra představení LDO

učebna LDO
16.5.2018, 17:00

Pěvecký večer - absolventská vystoupení žáků p. uč. Hany Bauerové

 koncertní sál ZUŠ
17.- 20.5.2018

Minifestival literárně-dramatického oboru

Program uveden na samostatném letáku.

17.5.2018, 18:30 

"Kniha pamětí" - premiéra představení LDO

učebna LDO
 19.5.2018, 10:00

Taneční workshop s EKS Dance

sál tanečního oboru
19.5.2018, 19:00 

"Po všem hovno, po včelách med..." - premiéra představení LDO

učebna LDO
 20.5.2018, 18:00

"Jáma a kyvadlo" - premiéra představení LDO

učebna LDO
 21.5.2018, 18:00

Absolventské představení žáků tanečního oboru

Roškotovo divadlo
22.5.2018, 18:00

První absolventský koncert žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
 23.5.2018, 18:00

Druhý absolventský koncert žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
24.5.2018

ZUŠ OPEN 2018 - celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru - program upřesněn na samostatném letáku

25.5.2018, 16:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Aleny Lorencové - housle
p. uč. Zdeňky Felgrové - housle
koncertní sál ZUŠ
25.5.2018, 19:00

Vystoupení žáků tanečního oboru v rámci akce Noc kostelů

Chrám Nanebevzetí Panny Marie a jeho okolí
28.5.2018, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
30.5.2018, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Ivany Charousové - kytara
koncertní sál ZUŠ
31.5.2018, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Marty Mikulecké - klavír
koncertní sál ZUŠ

Odkazy na program akcí ZUŠ Open a Minifestival LDO:

ZUŠ Open - plakát 

 Přehled představení LDO pro školy