14.2.2019,18:00             

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Lenky Lipenské - akordeon

koncertní sál ZUŠ

 15.2.2019 - 17.2.2019 

Zimní taneční setkání

třídenní setkání tanečníků, organizuje PULSAR, z.s.

taneční sál ZUŠ

18.2.2019 

Děti dětem

koncert žáků 3. - 5. tříd ZŠ Komenského, představení pro školy

koncertní sál ZUŠ

18.2.2019, 17:00

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru

Městská knihovna, výstava potrvá do 29.3.2019

 18.2.2019, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ

21.2.2019, 17:00 

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Josefa Kněžka - flétna

koncertní sál ZUŠ

 22.2.2019, 18:00

Absolventský koncert

Markéta Šaldová, Ondřej Diviš, Ondřej Coufal - klavír

koncertní sál ZUŠ

25.2.2019, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ

26.2.2019, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Petry Kleislové - housle

koncertní sál ZUŠ

 27.2.2019, 17:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Lindy Gregarové - bicí nástroje

koncertní sál ZUŠ

 28.2.2019, 18:00

Kytarový koncert

koncertní sál ZUŠ