Výstava žáků výtvarného oboru

výstava potrvá do 29. března

Městská knihovna

1.3.2019,18:00 

Absolventský koncert

Josefína Veselá - klavír
Marta Pirklová - klavír
Nikola Vyhnálková - klavír
koncertní sál ZUŠ
 4.3.2019, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
8.3.2019, 18:00

Absolventský koncert

Radka Klekarová - housle
Dorothea Kellerová - viola, klavír
koncertní sál ZUŠ 
 9.3.2019, 9:00-15:00

Taneční workshop s EKS dance company

taneční sál ZUŠ
 9.3.2019, 19:00

Reprezentační ples ZUŠ

Kulturní dům
11.3.2019, 16:30

Akordeonový koncert  - koncert žáků ZUŠ Jaroslava Kociana a ZUŠ Pardubice-Polabiny

koncertní sál ZUŠ
12.3.2019, 17:00

Koncert smyčcových komorních souborů

koncertní sál ZUŠ
 15.3.2019, 18:00

Absolventský koncert

Lucie Fišarová - flétna
Monika Hyláková - housle
koncertní sál ZUŠ 
18.3.2019, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ
21.3.2019, 18:00

Absolventský koncert

Adam Kraj - klavír
Filip Kukla - klavír
Jakub Ludvíček - klavír
koncertní sál ZUŠ 
 22.3.2019, 17:00

O tanci... 2. videovečer z historie a současnosti tanečního oboru ZUŠ

koncertní sál ZUŠ - pořad se z technických důvodů NEKONÁ, náhradní termín je 24.5.2019
 27.3.2019, 17:00

Absolventský koncert

Lucie Bucháčková - zpěv
koncertní sál ZUŠ 
 28.3.2019. 18:00

Koncert pro hospic - koncert ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí

koncertní sál ZUŠ
 29.3.2019, 18:00

Absolventský koncert

Barbora Voleská - housle
Martin Klekar - klarinet
koncertní sál ZUŠ