2.12.2019, 16:30 

Rozsvěcení vánočního stromu - Domov důchodců

DPS Čekanky
2.12.2019, 17:00

Hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ    
3.12.2019, 16:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Cecílie Pecháčkové - klavír
koncertní sál ZUŠ    
4.12. 2019, 16:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Ivany Charousové - kytara
koncertní sál ZUŠ    
5.12.2019, 16:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Miroslava Němce - klavír
koncertní sál ZUŠ    
6.12.2019, 17:30

Rozsvěcení vánočního stromu - Němčí

pěvecká třída p.uč. Hany Bauerové
7.12.2019, 13:30 a 15:00

Čerti v Louži - taneční vystoupení při mikulášském programu na Nové Louži

 8.12.2019, 17:00

Vánoční koncert -  DPS Čekanky a hosté

Kulturní dům Skrovnice
9.12.2019, 16:00, 17:00 a 18:00  

Tancovánky

vystoupení žáků tanečního oboru p.uč. Zlatuše Bartošové
sál tanečního oboru 
 9.12.2019, 16:30

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Petry Kleislové - housle
koncertní sál ZUŠ    
10.12.2019, 16:00 a 17:00

Zimní tancovánky 

vystoupení žáků tanečního oboru p.uč. Hany Hýbalové
sál tanečního oboru 
 10.12.2019, 17:00

Adventní koncert

Kostel sv. Prokopa Dlouhá Třebová 
11.12.2019, 16:00 a 17:30

Adventní recitál aneb "Hravý advent"

vystoupení žáků tanečního oboru p.uč. Pavlíny Lipenské
sál tanečního oboru 
12.12.2019, 17:00

 Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Kamily Šejnohové - klavír
koncertní sál ZUŠ    
16.12.2019, 17:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Hany Bauerové - zpěv
koncertní sál ZUŠ    
17.12.2019, 14:00

 Předvánoční klavírní příběh

klavírní třída p. uč. Kamily Šejnohové
Domov důchodců
17.12.2019, 17:00

Vánoční hudební besídka žáků hudebního oboru

koncertní sál ZUŠ    
18.12.2019, 16:00

Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru

p. uč. Petra Kubového - žesťové nástroje
koncertní sál ZUŠ    
 19.12.2019, 16:00

Vánoční kavárna - vánoční ladění v kavárně U Tří vegetariánů s DPS Čekanky

 26.12.2018, 16:00

Živý betlém - žáci tanečního oboru

park u kostela a kostel Nanebevzetí Panny Marie