Učitelé podle oborů a nástrojových skupin

Hudební obor:

Hra na klavír:                Mgr. Kamila Šejnohová, vedoucí oddělení

                                     Mgr. Jitka Balaštíková                                     

                                      Eva Felgrová

                                      Bc. Marta Mikulecká

                                      Věra Němcová

                                      Miroslav Němec

                                     Mgr. Cecilie Pecháčková

Smyčcové nástroje:       Bc. Miluše Barvínková, housle, viola, vedoucí oddělení

                                     MgA. Alena Bakrlíková, violoncello, kontrabas

                                     PaedDr. Daniela Boušková, housle, viola

                                      Mgr. Terezie Fadrná, violoncello

                                      Bc. Zdeňka Felgrová, housle

                                       Ludmila Hrodková, housle 

                                       Mgr. Kristýna Chomová, housle, viola

                                       Mgr. Petra Kleislová, housle

                                       Mgr. Pavlína Kempná, housle

Hra na dechové a bicí    Adam Franc, zobcová a příčná flétna

  nástroje:                       Linda Gregarová, DiS., bicí nástroje

                                       Martin Hrnčíř, DiS., klarinet, saxofon

                                       BcA. Petr Kubový, DiS., trubka

                                       Bc. Lenka Barvínková, pozoun

Hra na kytaru:               Ivana Charousová, vedoucí oddělení

                                      Mgr. Terezie Fadrná, basová kytara

                                     Jaroslav Rendl

                                     Václav Rendl

                                     Ing. Hana Švendová, DiS.

                                     PaedDr. Jiří Tomášek

Hra na akordeon:         Mgr. Lenka Lipenská

Sólový zpěv:                Hana Bauerová

                                     Mgr.art. Jana Ženková

 Sborový zpěv:             Hana Bauerová

                                     Mgr. Lenka Lipenská

Hudební nauka:            Ludmila Hrodková, Mgr. Jitka Balaštíková

Taneční obor:              Bc. Zlatuše Bartošová, vedoucí oboru

                                      Hana Hýbalová

                                      Bc. Pavlína Lipenská, DiS.

Výtvarný obor:            MgA. Veronika Pekárková, vedoucí oboru                 

Literárně-dramatický obor: MgA.. Jiří Zajíček, vedoucí oboru