Housle, viola, violoncello, kontrabas

ddělení smyčcových nástrojů má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho studenti se velmi dobře umísťují na různých – i mezinárodních – soutěžích absolventi dosahují vynikajících výsledků jako členové amatérských souborů i jako studenti konzervatoří. Vyučujeme hru na housle, violu, violoncello i kontrabas. Pro žáky smyčcového oddělení jsou k dispozici kvalitní nástroje vhodných velikostí, zapůjčení je zdarma. Studium začíná přípravkou, následuje sedm ročníků prvního stupně a čtyři ročníky druhého. Součástí výuky je mimo jiné příprava studentů k talentovým zkouškám na hudebně zaměřené střední a vysoké školy a konzervatoře. Velký důraz je kladen na uplatnění studentů v komorních a orchestrálních uskupeních, mladší žáci hrají v smyčcovém souboru Kocianek a pokročilejší hráči přecházejí do symfonického orchestru Decapoda.

Vedoucí smyčcového oddělení:
 Bc. Miluše Barvínková housle, viola m.barvinkova@seznam.cz
Učitelé:
MgA. Alena Bakrlíková violoncello, kontrabas alenatokarova@seznam.cz
PaedDr.Daniela Boušková  housle, viola danielabouskova@seznam.cz
 Bc. Zdeňka Felgrová housle zdenka.felgrova@seznam.cz
Mgr. Terezie Horká Fadrná violoncello tfadrna@seznam.cz
Ludmila Hrodková housle l.hrodkova@email.cz
Mgr. Kristýna Chomová housle, viola kristyna.chomova@gmail.com
Mgr. Pavlína Kempná  housle pavlina.bouskova@seznam.cz
Mgr. Petra Kleislová  housle kleislova.petra@seznam.cz

    

                                                      
     Miluše Barvínková                                                           Petra Kleislová

             

 

 

 


                Ludmila Hrodková
 

 

                                                                          Daniela Boušková                                                              Zdeňka Felgrová