Housle, viola, violoncello, kontrabas

   

   

   Oddělení smyčcových nástrojů má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho studenti se velmi dobře umísťují na různých – i mezinárodních – soutěžích, absolventi dosahují vynikajících výsledků jako členové amatérských souborů i jako studenti konzervatoří. Vyučujeme hru na housle, violu, violoncello i kontrabas. Pro žáky smyčcového oddělení jsou k dispozici kvalitní nástroje vhodných velikostí, zapůjčení je zdarma. Studium začíná přípravkou, následuje sedm ročníků prvního stupně a čtyři ročníky druhého. Součástí výuky je mimo jiné příprava k talentovým zkouškám na hudebně zaměřené střední a vysoké školy a konzervatoře. Velký důraz je kladen na uplatnění studentů v komorních a orchestrálních uskupeních, mladší žáci hrají v smyčcovém souboru Kocianek a pokročilejší hráči přecházejí do symfonického orchestru Decapoda.

  Vedoucí smyčcového oddělení:
   Bc. Miluše Barvínková housle, viola miluse.barvinkova@zusuo.cz
  Učitelé:
  Mgr. Pavlína Balcarová, DiS. housle, viola pavlina.balcarova@zusuo.cz
   Bc. Zdeňka Felgrová housle zdenka.felgrova@zusuo.cz
  Mgr. Terezie Horká Fadrná violoncello terezie.horka@zusuo.cz
  Mgr. Kristýna Chomová housle, viola kristyna.chomova@zusuo.cz
  Mgr. Pavlína Kempná  housle pavlina.kempna@zusuo.cz
  Mgr. Petra Kleislová  housle petra.kleislova@zusuo.cz
  Zuzana Robová, DiS. violoncello  zuzana.robova@zusuo.cz
  Ing. Josef Vondráček kontrabas  josef.vondracek@zusuo.cz

      

                                                        
       Miluše Barvínková                                                           Petra Kleislová

         

                               Zdeňka Felgrová

        

   

                                                                                       

                     Pavlína Kempná                                                                                 Terezie Horká Fadrná