Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek, přípravná oddělení Čekanky, Berušky, Petrklíče a Sluníčka

Sbormistryně:  Mgr. Lenka Lipenská,      tel. 465 569 562      E-mail:  lenka.lipenska@email.cz

Lenka Lipenská vystudovala český jazyk a literaturu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a později i sbormistrovství chrámové hudby na téže univerzitě. Absolvovala několik sbormistrovských kurzů v České republice u renomovaných sbormistrů a dirigentů. Je sbormistryní Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí a od roku 2006 také Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové.

 Klavírní korepetice: Věra Němcová,    tel. 465 569 571