Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek, přípravná oddělení Čekanky, Berušky, Petrklíče a Sluníčka

 

Sbormistryně: 
Telefon:
 E-mail:  
Hana Bauerová, DiS.   hana.bauerova@zusuo.cz
Sbormistryně přípravných oddělení:  
   
Mgr. Lenka Lipenská 736 503 582 lenka.lipenska@zusuo.cz

 

 

Lenka Lipenská vystudovala český jazyk a literaturu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a později i sbormistrovství chrámové hudby na téže univerzitě. Absolvovala několik sbormistrovských kurzů v České republice u renomovaných sbormistrů a dirigentů. Je sbormistryní přípravných oddělení Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí a od roku 2006 také Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové.