Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek, přípravná oddělení Čekanky, Berušky, Petrklíče a Sluníčka

   

  Sbormistryně: 
  Telefon:
   E-mail:  
  Hana Bauerová, DiS.   hana.bauerova@zusuo.cz
  Sbormistryně přípravných oddělení:  
     
  Mgr. Lenka Lipenská 736 503 582 lenka.lipenska@zusuo.cz

   

  Sbormistryně

   

  Lenka Lipenská vystudovala český jazyk a literaturu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a později i sbormistrovství chrámové hudby na téže univerzitě. Absolvovala několik sbormistrovských kurzů v České republice u renomovaných sbormistrů a dirigentů. Je sbormistryní přípravných oddělení Čekanky a Petrklíče na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí. V letech 2006 – 2014 byla sbormistryní Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové, v letech 2014 – 2018 byla uměleckou vedoucí ženského komorního sboru Collegium cantorum složeného z učitelek ZUŠ. V covidové době v letech 2020 - 2021 stála u zrodu kapely Koronavanka, která chodila potěšit hrou a zpěvem klienty sociálních domů. Žánr francouzských šansonů a kavárenské hudby prohlubuje při účinkování v kapele Mireliz Sax Band.