Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek, přípravná oddělení Čekanky, Berušky, Petrklíče a Sluníčka

Sbormistryně: Hana Bauerová, DiS.

tel. 465 569 554       E-mail:  bauerova.hany@seznam.cz

Sbormistryně přípravných oddělení:  Mgr. Lenka Lipenská,  

tel. 465 569 562      E-mail:  lenka.lipenska@email.cz

Lenka Lipenská vystudovala český jazyk a literaturu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a později i sbormistrovství chrámové hudby na téže univerzitě. Absolvovala několik sbormistrovských kurzů v České republice u renomovaných sbormistrů a dirigentů. Je sbormistryní přípravných oddělení Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí a od roku 2006 také Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové.

 Klavírní korepetice: Věra Němcová,    tel. 465 569 571