Založení hudební školy v Ústí nad Orlicí úzce souviselo s bohatou kulturní a zejména hudební tradicí tohoto města. Hudba zněla nejenom v ústeckém kostele, ale i v mnohých domácnostech.

     ZUŠ Jaroslava Kociana – historie a současnost