Informace o vedení školy

Ředitel školy:                                    PaedDr. Jiří Tomášek, tel. 605 484 514

Statutární zástupce ředitele:           MgA. Jiří Zajíček, DiS.tel. 733 658 032