Symfonický orchestr Decapoda

    Symfonický orchestr Decapoda je se svými téměř šedesáti členy největším souborem na naší ZUŠ. Uplatňují se v něm pokročilí studenti oddělení smyčcových, dechových a bicích nástrojů. Základem jeho repertoáru jsou klasické skladby určené pro toto obsazení, které doplňují úpravy filmových a populárních melodií. Decapoda se stabilně umísťuje na předních místech národní soutěže školních orchestrů (2009 – 1. místo v ústředním kole). Zajímavou zkušeností pro hráče jsou výměnné koncerty s orchestry ZUŠ z celé republiky (Liberec, Plzeň). Díky svým úspěchům se Decapoda mohla zúčastnit projektu České filharmonie. Vybraní studenti si v červnu 2014 zahráli v orchestru tvořeném členy České filharmonie a dalších tří studentských orchestrů na třech open-air koncertech na pražském Hradčanském náměstí pod vedením dirigentů Ladislava Cíglera a Jiřího Bělohlávka. Decapodu vedou Miluše a Lenka Barvínkovy.