Vedení a současní učitelé školy

Základní umělecká škola
Jaroslava Kociana
Smetanova 1500
Ústí nad Orlicí
562 01

telefon:

605 476 148

e-mail: info@zusuo.cz
IČO: 72085142

ID datové schránky:

zpe3rpr

Odkaz na facebook školy:                 Facebook školy

Ředitel školy:

PaedDr. Jiří Tomášek, tel. 605 484 514, jiri.tomasek@zusuo.cz

Zástupce ředitele:
MgA. Jiří Zajíček, DiS., tel. 733 658 032 jiri.zajicek@zusuo.cz

Kancelář školy:
Kristýna Morávková - asistentka ředitele, tel. 605 476 148, kristyna.moravkova@zusuo.cz
Kateřina Lustyková - referent majetkové správy, tel. 733 620 750, katerina.lustykova@zusuo.cz
 
Vedoucí umělecké rady:
Linda Gregarová, DiS. tel. 735 190 867
 

 Současní učitelé

Předmět

E-mail

Mgr. Balaštíková Jitka klavír jitka.balastikova@zusuo.cz
Mgr. Balcarová Pavlína hudební nauka pavlina.balcarova@zusuo.cz
Bc. Bartošová Zlatuše taneční zlatuse.bartosova@zusuo.cz
Bc. Barvínková Miluše housle miluse.barvinkova@zusuo.cz
Bauerová Hana, DiS. sólový a sborový zpěv hana.bauerova@zusuo.cz
Čajanová Denisa kytara  denisa.cajanova@zusuo.cz
Mgr. Horká Fadrná Terezie violoncello, bas. kytara terezie.horka@zusuo.cz
Felgrová Eva klavír eva.felgrova@zusuo.cz
Bc. Felgrová Zdeňka housle zdenka.felgrova@zusuo.cz
Ing. Franc Adam flétna adam.franc@zusuo.cz
Gregarová Linda, DiS. bicí nástroje linda.gregarova@zusuo.cz
Hrnčíř Martin, DiS. klarinet, saxofon martin.hrncir@zusuo.cz
Hýbalová Hana, DiS. taneční hana.hybalova@zusuo.cz
Charousová Ivana kytara ivana.charousova@zusuo.cz
Mgr. Chomová Kristýna housle kristyna.chomova@zusuo.cz
Mgr. Kleislová Petra housle petra.kleislova@zusuo.cz
BcA. Kubový Petr, DiS. trubka petr.kubovy@zusuo.cz
Mgr. Lipenská Lenka akordeon, sborový zpěv lenka.lipenska@zusuo.cz
Bc. Lipenská Pavlína taneční pavlina.lipenska@zusuo.cz
Malínková Veronika LDO veronika.malinkova@zusuo.cz
Bc. Mikulecká Marta klavír marta.mikulecka@zusuo.cz
Němcová Věra klavír vera.nemcova@zusuo.cz
Němec Miroslav klavír miroslav.nemec@zusuo.cz
Mgr. Pecháčková Cecilie klavír, korepetice cecilie.pechackova@zusuo.cz
MgA. Pekárková Veronika výtvarný veronika.pekarkova@zusuo.cz
Robová Zuzana, DiS. violoncello zuzana.robova@zusuo.cz
Mgr. Šejnohová Kamila klavír kamila.sejnohova@zusuo.cz
Šolcová Anežka klarinet, flétna anezka.solcova@zusuo.cz
Ing. Švendová Hana kytara hana.svendova@zusuo.cz
PaedDr. Tomášek Jiří kytara jiri.tomasek@zusuo.cz
Ing. Vondráček Josef kontrabas  josef.vondracek@zusuo.cz
MgA. Zajíček Jiří LDO jiri.zajicek@zusuo.cz
Mgr.art. Ženková Jana sólový zpěv jana.zenkova@zusuo.cz