Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek

 

Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ze Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí je neodmyslitelně spjat se jmény Stanislavy a Josefa Novotných, kteří sbor založili a vedli celých dlouhých 45 let. Za dobu jejich působení prošly sborem stovky dětí, Čtyřlístek procestoval většinu evropských zemí a na svém kontě má několik nahrávek.

Sbor pracuje v celém systému přípravných oddělení od 6letých zpěváků až po maturanty. Zpěvák projde minimálně dvěma přípravkami, odkud v závislosti na věku a pěveckých dovednostech přechází do hlavního sboru. Repertoár sboru tvoří především autorská tvorba pro dětský sbor, úpravy lidových písní i populárních skladeb.

 Čtyřlístek a jeho přípravná oddělení pravidelně pořádají vánoční, jarní a závěrečný koncert, účastní se veřejných akcí pořádaných městem Ústí nad Orlicí, sbor je zván i na koncerty za hranice svého domovského města. Samozřejmostí Čtyřlístku je spolupráce s instrumentálními třídami ze ZUŠ, ostatními orchestrálními tělesy a především se sbory stejného typu z celé republiky.

Čtyřlístek

Nejstarší oddělení dětského pěveckého sboru navštěvují děti od 11 do 18 let. Na sborových zkouškách 2x týdně intenzivně pracují na pěvecké technice a rozvíjení rytmických dovedností. Na zpěváky jsou kladeny vyšší nároky, nacvičují náročnější vícehlasé skladby různých žánrů, z různých slohových období a v mnoha světových jazycích. Během školního roku děti absolvují jedno vícedenní podzimní a několik víkendových soustředění plných her a zábavy. Každoročně vystupují na mnoha koncertech, vyjíždí do zahraničí a účastní se soutěží s mnoha oceněními. Natáčel též pro Českou televizi a v roce 2011 vystoupil společně s cimbálovou muzikou Hradišťan a Jiřím Pavlicou při koncertu Studánko, rubínko.

 

Čekanky

Čekanky jsou nejvyšším přípravným oddělením DPS. Pravidelné zkoušky jsou základem sborové přípravy dětí. Cílem sborové průpravy dětí v tomto oddělení je co nejlépe připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu se učí také jednoduchému, většinou lidovému dvojhlasu. Důraz je kladen nejen na pěveckou techniku, ale také na radost ze zpívání, projev přirozené muzikality i hudebního prožitku při zpěvu. Čekanky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení DPS a uskuteční i samostatná vystoupení.

Berušky

Přípravné oddělení Berušky navštěvují děti ze třetích tříd základních škol. Na společných zkouškách si zpěváci prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie, intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Berušky vystupují v rámci společných koncertů DPS a každoročně uskuteční i samostatná vystoupení.

Petrklíče

Děti z druhých tříd ZŠ se v přípravném sboru seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. Petrklíče zkoušejí 1x týdně a vystupují v rámci koncertů DPS i na samostatných vystoupeních pro rodiče a veřejnost.

Sluníčka

Nejmladší oddělení Sluníčka navštěvují prvňáčci. Pod odborným vedením sbormistryně zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, zvládají základní písňový repertoár. Velká pozornost je věnována rozšiřování hlasového rozsahu, intonaci, správnému dýchání a artikulaci, které si osvojí metodou hry. Prostřednictvím hudebních činností zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech DPS.