V plošné tvorbě se žáci učí chápat výrazovou sdělnost a estetické hodnoty výtvarného jazyka.