V plošné tvorbě se žáci učí chápat výrazovou sdělnost a estetické hodnoty výtvarného jazyka.

Plošná tvorba - fotografie

Ukázky prací žáků

| Více »