V plošné tvorbě se žáci učí chápat výrazovou sdělnost a estetické hodnoty výtvarného jazyka.

Počítačová grafika a popartové portrérty

Ukázky prací žáků VO

| Více »

Malujeme a modelujeme zákusky

Ukázky prací žáků výtvarného oboru

| Více »

Kresba v exteriéru

Ukázky práce žáků VO

| Více »