V plastické a prostorové tvorbě se žáci zabývají prostorem, objemy a povrchy. Modelují a tvarují z keramických materiálů nebo tvoří a instalují v prostoru. Řeší kompoziční vztahy a konstrukčni zákonitosti.