V plastické a prostorové tvorbě se žáci zabývají prostorem, objemy a povrchy. Modelují a tvarují z keramických materiálů nebo tvoří a instalují v prostoru. Řeší kompoziční vztahy a konstrukčni zákonitosti.

Plastická a prostorová tvorba - ukázky prací žáků

V galerii jsou ke shlédnutí práce žáků v rámci vyučovacího předmětu Plastická a prostorová tvorba.

| Více »