V předmětu Film a fotografie se žáci seznamují se základy filmové řeči a fotografickými výrazovými prostředky, využívají multimediální technologie a objevují vztahy mezi barvou, zvukem, obrazem a emocemi. Zkouší různé formy animací.

Předmětová animace

Předmětová animace - práce nejmladších žáků, kreslená animace a phenkistoscopy

| Více »

Fotografická tvorba červen 2016

Ukázky fotografií žáků VO

| Více »