Stručné seznámení s historií tohoto oboru na naší škole s vyústěním do současného dění.

  Literárně-dramatický obor na naší základní umělecké škole (dále jen ZUŠ) byl založen v roce 1961 paní Miloslavou Kvasničkovou, po ní se oboru ujala Jarmila Petrová. Po jejím odchodu obor na čas zaniká.
  Posléze byl na ZUŠ Jaroslava Kociana obnoven v roce 2001 významnou herečkou a pedagožkou Markétou Světlíkovou, která jej vedla do roku 2010. Během svého působení dosáhla s žáky mnoha úspěchů, mezi kterými mohu jmenovat účast na celostátní přehlídce studentského divadla Náchodská prima sezóna, Audimafor v Kostelci nad Orlicí či cenu za estetiku za představení Toma Sawyera, kterou žáci získali na krajské přehlídce Svitavský fanda. Mezi inscenace, které s žáky vytvořila, patří Oto, no toto!, Ofélie, Veselá Skleróza aneb Řek a Tom Sawyer.
  Od roku 2010 do současnosti vede tento obor Jiří Zajíček. Během svého dosavadního působení vytvořil s žáky přes 24 inscenací. Patří mezi ně například Pošťácká pohádka od Karla Čapka, pásmo dialogů vytvořených z různých divadelních her nazvané Jehla a nit, Moliérova komedie Lékařem proti své vůli…ad. Mezi dalšími inscenacemi jsou i inscenace autorské tvorby, které Jiří Zajíček v minulých letech na ZUŠ uvedl. Mezi známé inscenace můžeme zařadit O životě na začátku a na konci, která byla motivována Oblastní charitou a přímo Domácí hospicovou péčí a Poslední vlak, který pojednával o osudu sedmi židovských dívek, které byly vlakem transportovány do koncentračního tábora. Jiří Zajíček se sám stal i autorem několika inscenací, které literárně dramatický obor v minulých letech uvedl. Mezi ně patří pohádka Mravenčí věž, historická komedie Robin(a) Hood, nebo činoherně-pohybové drama Cesta.

  Současnost
  V současnosti má literárně-dramatický obor 62 žáků ve věku od 6 do 18 let. Žáci se pravidelně v úvodu nového školního roku setkávají na soustředění LDO, které je vždy situováno mimo Ústí a které se poslední čtyři roky konalo v rekreačním zařízení Lorien v Nekoři. Cílem soustředění bývá tvůrčí divadelní práce, která je završena drobnými výstupy. Součástí soustředění jsou také dramatické, zábavné, pohybové, či slovní hry.
  LDO také pořádá pro své žáky každoročně dva workshopy: z loňských let mohu zmínit workshop jevištního pohybu pod vedením Evy Polzerové, workshop tvůrčího psaní pod vedením Miroslava Jindry nebo workshop loutkoherectví pod vedením Maelane Auffray…ad. V letošním školním roce 2016/2017 LDO prozatím uspořádal workshop pantomimy pod vedením Anny Kukuczkové a na druhé pololetí chystá pro své žáky workshop šermu.
  Obor také pořádá pro žáky návštěvy divadel: v loňském školním roce 2015/2016 žáci zhlédli představení Rodinný podnik Východočeského divadla Pardubice a v letošním školním roce se starší žáci chystají do Národního divadla na představení Manon Lescaut, kde budou mít možnost projít si před představením zákulisí i jeviště. Poté je čeká setkání s herci, kdy se dozví něco o zkoušení zhlédnuté inscenace a něco o samotném divadle. Mladší žáci navštíví ve druhém pololetí Východočeské divadlo Pardubice.
  Nedílnou součástí tohoto oboru jsou také divadelní výstupy a inscenace. Každý rok se jedna skupina prezentuje druhově i žánrově rozdílným výstupem. Loňský školní rok to např. byla detektivní komedie Krádež v muzeu od Jiřího Zajíčka, pohádka Příhody lesního skřítka Milíka od Martina Zajíce nebo vánoční pohádka Přišel Svatý Mikuláš, kterou žáci zahráli v rámci Vánočních koncertíků pro mateřské a základní školy, které pořádá hudební oddělení.
  Žáci LDO se také zabývají i dalšími aktivitami, které jsou s oborem spojené. Často uvádějí koncerty a hudební besídky, zapojují se do různých akcí jiných oborů školy (např. Vánoční koncertíky pro MŠ a ZŠ) nebo hrají při různých příležitostech v blízkém okolí (Dětské dny, Karnevaly ad.)