Informace o ochraně osobních údajů.

Rozšířené informace na web

Povinně zveřejňované informace.

| Více »

Souhlas s umístěním kamery

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

| Více »