• Každý uchazeč, který podá přihlášku, bude k přijímacímu řízení pozván písemně (formou emailu). V pozvání bude uchazeči sdělen termín a čas konání přijímacího řízení.