Od 1. února roku 2003 sídlí naše škola v nové budově, která byla postavena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze (z tzv. restitučního fondu) v celkovém nákladu 72 mil. Kč.

    Od 1. února roku 2003 sídlí naše škola v nové budově, která byla postavena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze (z tzv. restitučního fondu) v celkovém nákladu 72 mil. Kč. V této budově našly všechny vyučované obory náležité prostředí s adekvátní prostorovou dispozicí. Jednotlivé obory mají samostatné oddíly budovy s potřebnými vyučovacími i skladovými prostorami, všichni vyučující mají svoje učebny. Budova disponuje koncertním sálem s kapacitou 180 míst, malým divadélkem s kapacitou 40 míst, zkušebnou orchestrální a souborové hry a výtvarnými ateliéry. Budova je čtyřpodlažní, opatřená bezbariérovým přístupem a výtahem.